Description: manpower_content_logoVelkommen til Manpowers timeregistrering via internett!

 

 

Hver eneste dag er 7500 medarbeidere i oppdrag for Manpower utover det ganske land. Disse medarbeiderne betjener daglig våre 6000 kunder, og dekker hvert år 50.000 oppdrag.

Manpower har i samarbeid med Genus AS utviklet en løsning for registrering av timelister via Internett.

Internett løsningen eliminerer påvirkningen fra eksterne faktorer som sen postgang, problemer med å få attestasjon fra kunde, det å få postet timelisten i tide og risikoen for feil i forbindelse med utfylling og tolking av timelister.

Produktet

Timeliste løsningen tilbyr to muligheter for kundene. Kunden kan velge å logge seg på og godkjenne timelister innen frister før kjøring, eller logge seg på ved behov for å kontrollere timelistene. Manpower gir uansett full klagerett på eventuelle feil ved faktura, enten kunden har valgt å godkjenne timelisten i forkant eller ikke.

Statistikker

Internett løsningen gir kunden bedre mulighet til oppfølging enn papirtimelistene. Kundene vil nå få mulighet til å se statistikk på års-, kvartals- og månedsbasis for sine innleide medarbeidere akkurat når de selv måtte ønske.

Kontroll ved registrering

Når medarbeideren fyller ut timelisten vil det bli utført en rekke logiske kontroller.

Eksempelvis sjekkes det at det ikke er ført normaltid og overtid i samme tidsperiode, at det er fylt ut for lunsjpause og at det ikke er ført normaltimer på helligdager, eller overtid før full arbeidsdag på normaltid.

Bruk av timelister på Internett vil videre eliminere feiltolkning og regnefeil som kan føre til feil lønn og fakturering.

Teste løsningen for medarbeider?

Gå inn på https://timereg.manpower.no

Brukernavn: 11596

Passord: test1234

Velg logg inn som medarbeider

Klikk på Logg inn

Teste løsningen for kunde?

Gå inn på https://timereg.manpower.no

Brukernavn: 111770002

Passord: test1234

Velg logg inn som Kundekontakt

Klikk på Logg inn

Sett i gang!

Det vi trenger å vite for å sette igang konkret oppstart er:

·  Om kunden ønsker å forhåndsgodkjenne timelistene, altså logge seg på internettsiden og trykke "godkjenn" på den enkelte timelisten innen tidsfristen før kjøring, eller om de ønsker den enklere varianten uten forhåndsgodkjenning - der de istedet kan logge seg på ved behov for å kontrollere timelister og timeforbruk totalt sett.

·  Navnet på den som skal ha tilgang til å se timelistene på det enkelte oppdraget. (Kun en person per oppdrag, gjerne flere oppdrag per person..)

Dette omdefinerer vi til et numerisk brukernavn som den enkelte kundekontakt da får videreformidlet fra oppdragsansvarlig konsulent slik at de får logget seg inn på "sine" timelister.

Se forøvrig veiledning under ikonet "Hjelp" på siden http://timereg.manpower.no/ (etter innlogging med testbrukernavn som nevnt ovenfor).

Glemt passord?

Dersom du har glemt passordet kan du få tilsendt dette til din epost. Skriv inn brukernavnet ditt og trykk på Logg inn, klikk deretter på Send knappen.

Har du andre problemer eller spørsmål, prøv vår brukerveiledning eller ta kontakt med din kontaktperson/kundekonsulent hos oss.

Husk å opplyse om du er medarbeider eller kundekontakt, medarbeidernummer og/eller kundenummer samt fullt navn.